Tancuj španělsky, Tango

Dead Sailor a jeho
Mosca no Muerta
Divoce tančící
Na slaným bortu
Nemyslí na vlny
Nemyslí na něho
Vamos ach do čerta
Kousni mě do rtů

Dead Sailor a jeho
Mosca no Muerta
Divoce tančící
Na slaným molu
Nemyslí na hloubku
Nemyslí na něho
Amargo do čerta
Vezmi mě dolů