Břízy mi dneska křížily cestu
Jak těžké stíny promoklých míst
Bílými větvemi v rozmáchlém gestu:
Když něco zabiješ
Musíš to sníst