Vzdech
Christian Morgenstern

Po nočním ledě jel na bruslích vzdech,
a snil si o lásce pln žalu.
Sněžný svit plál na městských zdech,
blyštěly budovy valů.

Vzdech na děvčátko vzpomínal,
rozpálen stanul chvíli.
Vtom se však led pod ním rozehřál,
utonul,
víckrát ho nespatřili.

https://modry-petr.cz/invalidni-duchod-koncerty/