Zas hořkou kávu bez mléka
a noci neprospaný
Zas voda špatně odtéká
cigáro zkraje vany

Zas bez ozvěny do schodů
tvých kroků tichých smíchů
Zas sám stojím jak v průvodu
v tom křiku věčném tichu

Zas někdy chodit po městě
celý den mlčky ležet
Zas smát se divné nevěstě
a nechat vlčky běžet …