Namísto večeře
Máš na sporáku dopis
A někdo sfouknul
Věčný plamínek
Necítím nic
Ani plyn ani lásku
Ztracený navždy
Z prstýnku kamínek