smrt sáhne do tašky
a nabídne mi: tumáš
čekal bych kyanid
a je to jen čaj s medem
z mých hříchů ženo
mi aspoň jeden umaž
když ani umřít
už spolu nedovedem