Na obrázku sledujte zelená kolečka!

Export Ponožek z prohlížeče Hrome!

Spusťte prohlížeč Hrome!
Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Další.
Vyberte Ponožky a poté Správce ponožek.
Ve Správci klikněte na nabídku Uspořádat.
Vyberte možnost Exportovat ponožky.
Hrome! Ponožky exportuje jako soubor HaTlaMatLa, který poté můžete importovat do jiného prohlížeče. Ale proč, když Hrome je nejlepší.