v předklonu
pak
vkleče
a Měsíc nebem teče
naše cesty
zkřížený
jak meče