Zkřivené růžice se zvednou z bílých růží,
činely o konve, plech řinčí, řinčí plech,
rej nahých tanečnic a krásní mladí muži,
a dívka vychází s šansonem na ústech.

Praha je překrásná, navečer, když se stmívá,
když Ferenc přichází ve směšném klobouku,
Praha je překrásná jak operetní diva,
a Jarda Jankovec nás pozve na louku.

Starý komik vyškrábe se z hnízda uniforem,
ze všech průjezdů zní ženský smích,
nevěstka mě vede pustým dvorem,
tam, kde sprška listí právě padla
zrezavělou kostrou umyvadla,
v matném světle chodeb podzimních.

Ivan Blatný

V rozsáhlém parku zámku
kde je internován Hitler
řídké anglické háje přesívají stín
Pro mlhu není vidět okolní vesnice
rododendrony ještě nekvetou
v černých růžových keřích je ještě smrt

Několik narcisů na pokraji lesa
který jsme málem pokládali
za divokou přírodu
svědčí o jemné a vynalézavé
práci zahradníků

Ivan Blatný