Jak jsme měli Gottwalda na háku

Více foto:
https://www.zonerama.com/modry-petr/Album/1934825?secret=fB4di3TNuTugQ99aoC3vYs6mM

Edit: děkuji Adamu Drdovi a Viktoru Portelovi – kdyby mne přátelsky nedonutili negativy najít, probrat a srovnat, tyhle záběry by asi zůstaly zapomenuty. Díky, pánové.