Někdy jak nože
Mám otupělé smysly
Křičí Ach Bože!

Sražený bouří
Jako mléko zkyslý
Nahá u okna kouří