Shořely větve doutná listí
Vítr dým táhne za stromy

Stojíme tady sebejistí…
A popel chladne jako my