Někdy se budím v cizím bytě
Zoufale pátrám myslí marnou
Kde jsem
Proč pořád chci Tě
Kdo jsi v tom bytě nad kavárnou

Někdy se budím v cizím těle
Mám kolem krku hebkou paži
Dva láskyplní nepřátelé
Na cestě…
Pořád na nádraží

Někdy se budím v cizím snění
Ve vlaku prasklém prázdným kupé
Nikdo si místo nevymění
Jen oči za sklem
Nože tupé