Jak krávy na jatkách
Když zacinkají zvonci
Jak loutky na drátkách
Blížíme se konci
Ještě to jednou sjedem
Pak opona spadne
Nic víc už nedovedem
Pocity? Už žádné…