Sám sebou unaven
Zabouchnu dveře
Jako když kuna ven z pasti se drásá
Krvavé peříčko na trnech keře
Živote ztracený…
Bolestná krása