Sedlo kotě
Na loukotě
Pustilo to z kopce

Nahoře jsou Mlékojedy
Dole budou Hrobce

(Procvičování výslovnosti měkkých a asimilačních hlásek.)