a potom
lehce zpocení
ruměnec tváří jde ti
strach náhle zuby vycení:
jdu zkontrolovat děti