Píšu Ti na sklo
zamlžené v dechu
že to co prasklo
zase jednou sroste

Kreslíš mi vránu
na zrezivělém plechu
Budím se k ránu
A nikde žádní hosté