Pod hladinou vodní
se světlo ztrácí ke dnu
utápíš den po dni
zas napsal jsem ti jednu:

Růžová jak lotos
nádherně ti voní
nepsala jsi letos
nenapíšeš loni

Křehká jako lotos
a voní jak losos

Loni jako letos
Asi
i vlasy