„Mohou se projevit příznaky, jako je nadměrný pocit štěstí nebo vzrušení. Lidé v tomto stavu mohou zjišťovat, že potřebují méně spánku, než je obvyklé, více mluví a mají rychle přebíhající úvahy či myšlenky. Mohou také pociťovat neobvyklé podráždění.“

(zdroj: strašně rychlý, rozdrážděný a rozbíhavý internet)