na kraji města černý stíny
páchnoucí jako kopretiny
na kraji města stíny černý
v mihotu křídel u lucerny

někdo tu stojí ach můj bože
duše se svírá a krev tryská
v kaluži stojí nepřemožen
mlčí a zírá strašně zblízka

jenom si sáhnout cuknout strachem
dotknout se přitom zavřít oči
cítím tě voníš šedým prachem
v kterém se smutný vítr točí

na kraji města černý stíny
páchnoucí jako kopretiny
na kraji města stíny černý
v mihotu křídel u lucerny

někdo tu leží ach můj bože
bojím se bojím pojďme domů
oči má ostré jako nože
hlas jako praskot zkřehlých stromů

někdo tu stojí v matné záři
mlhavých žlutých světel města
v kaluži odraz všech mých tváří
tak ostrý pohled a slepá cesta

na kraji města nejsou stíny
někdo tu vyrval kopretiny
na kraji města anděl věrný
shořelý křídla u lucerny