V kamení ztuhlá mrazem
Tráva se vrátí v příštím roce
Zplamením nad obrazem
Pod sklem jsi nahá
Na potoce