Přišla za mnou kurzíva
Že prý nahlas kur zívá
Že se kurví za zrní
Ani přitom nevrní
Já povídám vždyť kur kdáká!
Kurzíva hned: Proč má ptáka?!
Pták má ptáka…
Slípka drahá
Pírko pérka nezatahá