Někde tam vzadu
Zaslechnuté
Šelesty šumy snění
V navlhlém chladu
Nadechnuté
Horké až do zběsnění