Někdo mi umřel
Zdálo se mi
Plakal jsem tiše ze spaní
Jako když v přítmí pod větvemi
Už ničemu se nebrání