Ach bože smrti
Přijď jen ke mně
Anebo první když to musí být
Ať moje milované
Nikdy
Nebo jemně
Odnese vlna
A na hladině klid…

Ach bože smrti
Přijď jen za mnou
Půjdu ti naproti když jim tím získám čas
Ach moji milovaní…

V tu chvíli bezvýznamnou
Zakřičím zplna!
Uvidíme se zas?