Father, son
Locked as one
In this empty room
Spine against spine
Yours against mine
Till the warmth comes through

Remember the breakwaters down by the waves
I first found my courage
Knowing daddy could save
I could hold back the tide
With my dad by my side

Dogs, plows and bows
We move through each pose
Struggling in our separate ways
Mantras and hymns
Unfolding limbs
Looking for release through the pain

And the yogi’s eyes are open
Looking up above
He too is dreaming of his daddy’s love
With his dad by his side
Got his dad by his side
Father, Son

Can you recall
How you took me to school
We couldn’t talk much at all
It’s been so many years
And now these tears
Guess I’m still a child

Out on the moors
We take a pause
See how far we have come
You’re moving quite slow
How far can we go
Father and son

With my dad by my side
With my dad by my side
Got my dad by my side
With me

Otec, syn
Jako jeden
V této prázdné místnosti
Páteř proti páteři
Tvoje proti mé
Dokud teplo námi neprojde

Vzpomeňme si na vlnolamy se vlnami
Já jsem první našel mou odvahu
Věděl jsem, že mě táta může zachránit
Nemohl jsem zadržet příliv
S mým tátou po mém boku

Psi, pluhy a luky
My se pohybujeme s každou pózou
Bojujeme našimi vlastními způsoby
Mantry a hymny
Rozvíjející se končetiny
Hledáte uvolnění přes bolest

A jogínovy oči jsou otevřené
Při pohledu do výše
On také sní o jeho otcovské lásce
Se svým otcem po jeho boku
Mám jeho otce po jeho boku
Otec, Syn

Můžeš si vybavit
Jak jsi mě bral do školy
Nemohli jsme spolu vůbec mluvit
Je to již mnoho let
A nyní tyto slzy
Asi jsem ještě dítě

Venku na vřesovištích
Bereme pauzu
Podívejte se, jak daleko jsme došli
Jdeš celkem pomalu
Jak daleko můžeme jít
Otec a syn

S mým tátou po mém boku
S mým tátou po mém boku
Mám mého otce po mém boku
Se mnou