Stromy se pasou podél cest
Hladový vítr trhá listí
Opřu Tě hlavou o pelest:
Sevři mě pevně do čelistí

Stromy se pasou podél cest
Křikneš jak když se větev zlomí
Polykáš kapky déšť v šelest
Změní se
Zmizí mezi domy