Nebe sevřelo obzory
Čtu pohádky
Hermanna Hesse

V myšlenkách
Vydám se za hory
Dokud mne vítr nese