Jak to dělat správně – pravidla spolupráce a přípravy podkladů pro následné profesionální zpracování

“Tak jsem zase dodělal jednu za … tracenou práci.” Klient po nás chtěl, abychom nedělili slova a text při tom měli v bloku a taky abychom nedělili sousloví Česká republika na dva řádky. Inu, pracovat pro vládu není žádná sranda. 

Ale ukázalo se, že pokud mluvíme s jedním Člověkem a ne Systémem, jde to. Ba dokonce, že oproti většině, mají celkem dobře nastaveny Pokyny, co je správně. Tedy, s laskavým svolením autorky, zde cituji Úvod a níže přikládám celý Dokument k vašemu užití.
Čtěte – a pište.

“Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména o chybách, které se v „našich“ textech vyskytují až příliš často, ať už to jsou chyby čistě pravopisné, nebo spíše technické. Pokud příručky nabízejí více variant psaní, je běžné používat středně progresivní pravopis (např. nikoli diagnosa, ale diagnóza, ale na druhé straně nikoli mechanizmus, ale mechanismus); rozhodně je třeba v jednom textu dodržovat alespoň pravopis stejný.” 
(Autor PDF dokumentu v příloze “Jak spravne psat”: Mgr. Hana Frolíková)

Pravidla sazby – na pokračování …

Tak jsem zase dodělal jednu zadarmo práci. Dobrej pocit. Jednak to bylo po dlouhé době – chtěné pauze – něco nového, jednak je to docela sympatická věc. Ale ksakru, proč to tak je, že ať je to doktor nebo sestřička, nebo sekretářka, sekají tam ti moji milovaní klienti chyby o sto péro. Tak tady, pro otevřené hlavy, píšu aktuální pravidla, co jsem musel, kromě dvojmezer a neshod podmětu s přísudkem, zrovna opravovat. A pod tím je 7 bodů, co jsem jednomu klientovi psal už kdysi.

Dodnes to nezabralo.

– 5-ti se píše jen 5, jinak je to “pětiti”
– píše se „výjimka“ a „výjimečný“, ne vyjímka
– mezery patří jen ZA, čárky, tečky apod.
– velká mezera je tabelátor – nikdy se v textu nesmí objevit víc jak jedna mezera (velká mezera není třicetkrát mezerník)
– % – bez mezery je to procentní – 50%, s mezerou procent – 50 %
– viz je verbum v imperativu 🙂 tedy bez tečky: viz
– Enter není na ukončování věty, jen na odstavce
– závorky jsou tohle: (), ne //
– uvnitř závorek nejsou nikdy mezery
– za třemi tečkami … (3xtečka, raději Ctrl+tečka) už není žádný znak, ani tečka, jen mezera
– datum se píše s mezerami mezi číslicemi – např. 21. 12. 2012. Jsou výjimky*, např. 01.12.12, viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=810
– když je pomlčka (Alt+0150) jako “až”, nejsou u ní mezery, např. 1 až devět je 1–9
– téma je s é, ale tematické je s e
– standard je s d
– české uvozovky jsou dole a pak nahoře – když to formátování dovolí
– jednoslabičné předložky aj. (s, v, z, u, …) nesmí být na konci řádku, pitomý Word to umí, ale někdy ne – pak pomůže nedělitelná mezera = Ctrl+L Shift+Space (mezerník). V netisknutelných znacích je pak místo tečky kolečko.
– fotky, obrázky apod. prosím v originální velikosti a stavu, já si to upravím podle potřeby
– texty posílejte rovnou finální verze, zalamování textu není jen tak

* – obecně, na výjimky v češtině raději nespoléhejte. Je lepší držet se základního pravidla a je nutné držet se té jedné verze, kterou jste v textu použili. 

Obecná pravidla přípravy podkladů pro následné profesionální zpracování a hlavní pravidla spolupráce:

  1. podklady musí být předávány v co nejpůvodnější podobě

    kresba – originál, nebo velmi kvalitní kopie

fotografie – originál, negativ, pozitiv

u obojího lze výjimečně použít kvalitní sken

elektronická data původní – digitální foto neupravované, stažené přímo z aparátu

elektronická data původní – loga, obrázky apod. dodávaná elektronicky v původní holé formě (nikdy ne vkládané do jiného SW – obrázky a loga do Wordu atp.)

elektronická data původní – často se kvalita degraduje pouhým otevřením a nechtěným-nevědomým přeuložením v neprofesionálním software (obrázek přes obecné prohlížeče atp.)

elektronická data původní – tabulky a obrázky vytvořené v MS Office, dále importované, dodat zvlášť k souboru, který je obsahuje (např.: tabulka, graf, vytvořené v Excelu, vložené do Power Pointu – nutno dodat Power Point i Excel)

  1. v rámci daného projektu je na začátku přesně zadáno, co bude obsahem produkce

není možné k profesionálně vytvořené kolekci graficky jednotných prvků projektu souběžně nebo následně vytvářet vlastní amatérskou grafiku

corporate identity projektu a jeho profesionální úroveň je stále více hodnocena i podle designu a PR (aneb jak mám důvěřovat této firmě, když si neumí udělat ani vlastní prezentaci)

pokud výjimečně nastane potřeba dodělat chybějící kus (pozvánka, komplimentka, aktualita aj.) je nutné toto konzultovat s grafikem projektu. Lze dodat grafiku i produkci, nebo jen grafiku (produkce: kancel. tisk, na kopírku apod.). Cena za vícepráce je věcí dohody, vždy je ale v důsledku lepší připlatit, než celou prezentaci pokazit.

  1. u podkladů předávaných zpracovatelům projektu, které klient obdržel odjinud, je nutné nechat včas ověřit jejich skutečnou kvalitu

modelová situace: loga máme, vše je OK. Před zahájením práce se ukáže, že tzv. loga jsou technicky nepoužitelné a jejich původní dodavatel má zrovna dovolenou. Buď se loga dají upravit nebo získat vlastními cestami (vícepráce = příplatek) nebo jsou zcela nepoužitelná (většina případů).

  1. texty – texty se zpracovatelům vždy dodávají v obsahově finální podobě (!!!).

první jazykové korektury, jsou-li objednány, probíhají v dodaném formátu (MS Word). Druhá korektura probíhá v již vysazeném dokumentu. Třetí finální korektura je imprimatur – schválení do tisku.

veškeré obsahové změny v již vysazeném dokumentu jsou hodnoceny jako vícepráce

  1. maketa od klienta – u menších dokumentů bude klientem dodána maketa – co to chce vyrobit, představa grafiky, sazby i finálního zpracování (skládání atp.)

u větších dokumentů (skripta atp.) bude za maketu považován výtisk, tak jak byl text zpracován klientem. Zde je potřeba přesně stanovit formátování – jak se má formátování a styly Wordu převést do ostré sazby.

  1. prepress a produkce – výroba a příprava (ne kreativita)

Ofset = tisk v tiskárně, správa zakázky (sazba, kalkulace, korektury atd.), ostatní produkce – vše mailem, finální stav před výrobou je potvrzen klientem, tím se uzavírá příprava.

7.    všechny zakázky musí dodržovat systém (např.: objednávek, zadání, korektur, schvalování, za klienta odpovědnosti jedné osoby, termíny, předávací dokumenty, fakturace, platby)

pravidla sazby

nazvy souboru