Jsem jako počasí
Nevím co bude zítra
Držím tě za vlasy
Když polykáš má jitra
Jsem jako počasí
Mé nálady se mění
Řekni mi proč asi
A krev se tiše zpění
Jsem jako počasí
Co někdy neví kudy
Zda ohně uhasí
Či zabije se z nudy