Křehký jak stébla trav
Tvůj hlas se láme v pláči
Co říct
jen na pozdrav
Kde slova nevystačí