Až přijde pro mě smrt s kosou
ať má ji
pěkně vostrou
Až přijde pro mě
zmrd s kozou
ať smích mi třese kostrou