Tajemství leží na dně řeky
Šero a ticho polosvitu
Když oněmí i prostořeký
Tvé nahé břicho
Jsi…
Jen jsi tu