Ach zasít někdy
do Tvých úst
co nikdy nevyroste

Pak ve Tvých očích
zase růst
Mé touhy …
Jsou tak prosté