Z lesů se valí ticho
Zalehne město během noci
Ztěžkne jak tvoje břicho
Možná to všechno je jen pocit

Z lesů se ticho valí
Zamlklé město padá dolů
Co jsme to udělali
Už nikdy
Nikdy
Nikdy
Spolu