Ptáci se rodí pokřikem větru

Umlká klamným tichem
Okřiknutý štěkot

Skřípot okenic
A kroky štěrku

Proskočí nocí až ke mně