pm_4_075

pm_4_062

pm_4_058

pm_4_073

Vítězný Únor 1988 Ústí nad Labem

Další foto:
https://www.zonerama.com/Link/Album/2209138?secret=aPpm7eyW2vTN41r3Vpj2Y103H

Edit: děkuji Adamu Drdovi a Viktoru Portelovi – kdyby mne přátelsky nedonutili negativy najít, probrat a srovnat, tyhle záběry by asi zůstaly zapomenuty. Díky, pánové.