Proč nepřicházíš sama
Plochá hruď nese v sobě chlad
Horká a vlhká vlčí tlama
Ta věčná chuť
A věčný hlad