za oknem někdo láteří, no
až ze spánku se chvěje …
spi klidně dál, ach Kateřino
křik padne do závěje

teď někdo šeptá zpod dveří
hlas ostrý jako vrána
a křivky našich páteří –
pláčem prokletá rána

za oknem prší, zimomřivě
ty zase nespala jsi
zlomený jdu jen napůl, křivě –
ráno tvé mokré vlasy