Vlasy vám do čela padnou
Dřív než se ke mně skloníte
Vidět vás křehkou ladnou
Uslyšet šeptat – voníte …