Vlasy Vám do čela padnou
Dřív než se ke mně skloníte
Vidět Vás křehkou ladnou
Uslyšet šeptat – voníte …