Z čerstvých brázd
líhnou se havrani

Vonící hlínou
Mlha je bledá

V zkřiveném dubu
pod strání

Vítr se zvedá