Za starým splavem dům
Přes řeku někdo křičí
Voda se zvedá ke hnízdům
Peřeje peří syčí