Tmou vlak
Sled rozsvícených bytů
Proletí návrší
Pak zas jen hluché ticho
Hned usnu pak
Ty těsně vedle…
Jsi tu?
V posteli neprší
A Ty máš mokrý břicho