Zaťatý zuby poslední noci
A z podpalubí táhne strach
Nikam to nevede
To je ten pocit
Nikam to nevede
A prach jsi v prach