Déšť stéká
Štěká pes
Šumící vlny ticha
Zelených očí les

Dneska se nepospíchá